Wyświetlanie jednostek w obszarze roboczym - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Można wyświetlić jednostkę w obszarze roboczym z podglądu obszaru lub panelu raportowego.

O tym zadaniu

Wszystkie jednostki wymienione z poziomu widoku obszaru oraz niektóre jednostki i zdarzenia w okienku raportu można wyświetlić w obszarze roboczym, z wyjątkiem jednostki System (). Jednostki mogą również pojawiać się automatycznie w okienku, gdy nastąpi zdarzenie.

Jeśli będzie to pomocne, możesz wyświetlić obok jednostki w podglądzie obszaru więcej informacji, dostosowując sposób wyświetlania jednostek.

Procedura

 1. Z podglądu obszaru lub panelu raportowego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyświetlić pojedynczą jednostkę, kliknij dwukrotnie lub przeciągnij jednostkę do okienka.
  • Aby wyświetlić wiele jednostek, przytrzymaj Ctrl lub Shift, wybierz jednostki i przeciągnij je do okienka. Ta metoda działa tylko wtedy, gdy jest wystarczająca ilość wolnych okienek.
 2. W celu sterowania jednostkami kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz okienka i użyj poleceń menu okienka lub użyj widżetów w panelu Elementy sterujące.
 3. Aby usunąć jednostki z obszaru roboczego, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij okienko prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Wyczyść ().
  • Wybierz okienko, a następnie naciśnij klawisz Backspace.
  • (Czyści wszystkie okienka) Na dole obszaru roboczego kliknij Wyczyść wszystko ().
  • (Czyści wszystkie okienka) Naciśnij Ctrl + Backspace.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.