Wykonywanie ukierunkowanego szybkiego wyszukiwania odtwarzanego wideo - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Jeśli kamera zarejestrowała zdarzenie i wiesz, gdzie zdarzenie miało miejsce w polu widzenia kamery, na przykład gdy torba zostanie usunięta ze stołu, możesz użyć Szybkiego wyszukiwania w odtwarzanym wideo z playbacku, aby znaleźć dokładną sekwencję wideo zawierającą te zdarzenie.

O tym zadaniu

Szybkie wyszukiwanie dotyczy tylko plików wideo odtwarzanych z playbacku.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz zadanie Monitorowanie.
 2. W widoku obszaru przeciągnij do okienka kamerę, z której chcesz wyszukiwać.
 3. W widżecie kamery kliknij Szybkie wyszukiwanie ().
  Wybrana kamera zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Szybkie wyszukiwanie.
 4. Narysuj prostokąt wokół obszaru, na który chcesz kierować wyszukiwanie.
  Na przykład, jeśli próbujesz dowiedzieć się, kto zabrał przedmiot ze stołu, zakreśl narożnik stołu, w którym obiekt powinien być zostawiony.

 5. Kliknij Start.
  Przegląd ostatnich sześciu godzin nagrania wideo jest wyświetlany jako seria miniatur przyciętych do wybranego przez ciebie obszaru.
  Uwaga: W przypadku braku nagrania wideo, miniatury nie są wyświetlane. Jeśli wiesz, że nagrane wideo istnieje, ale nie widzisz żadnych miniatur, Security Deskbyć może nie jest one poprawnie skonfigurowane. Poproś administratora systemu o rozwiązanie tego problemu dla Ciebie.
 6. Sprawdź wizualnie miniatury i kliknij przycisk między dwiema klatkami, gdzie przedmiot został zabrany.
 7. Jeśli żadna z klatek nie odpowiada chwili, której szukasz, kliknij lub , aby przejść do tyłu lub do przodu na osi czasu.
 8. Kontynuuj proces wyszukiwania, aż znajdziesz dokładny moment, kiedy zdarzenie miało miejsce.
 9. Kiedy znajdziesz dokładny moment, którego szukasz, kliknij odpowiednią klatkę, aby rozpocząć odtwarzanie od tego momentu.
 10. (Opcjonalnie) Wyeksportuj sekwencję wideo jako dowód.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.