Domyślne skróty klawiaturowe w Security Desk - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

W tej tabeli wymieniono domyślne skróty klawiaturowe, których można używać do sterowania zadaniem, okienkami i jednostkami na lokalnej stacji roboczej. Ta lista jest uporządkowana alfabetycznie według kategorii poleceń.

Uwaga: Możesz zmienić skróty klawiaturowe w oknie dialogowym Opcje.
Polecenie Opis Skrót
Polecenia ogólne
Blokada automatyczna Zablokuj stację roboczą. Ctrl+Shift+L
Elementy sterujące Pokaż lub ukryj elementy sterujące. F7
Przełączaj tylko w obszarze roboczym, tylko w raporcie i oba Pokaż tylko obszar roboczy, tylko panel raportowy lub oba te elementy. F9
Zamknij aplikację Zamknij aplikację. Alt+F4
Pełny ekran Przełącz między wyświetlaniem aplikacji w okienkach a pomiędzy trybem pełnoekranowym. F11
Przejdź do następnego elementu w cyklu Podczas przeglądania spakowanej jednostki w okienku przełącz się do następnej załączonej jednostki lub następnej kamery w sekwencji. Ctrl+strzałka w prawo
Przejdź do następnego elementu w cyklu (wszystkie okienka) Podczas przeglądania spakowanej jednostki w okienku przełącz się do następnej załączonej jednostki lub następnej kamery w sekwencji. Ctrl+Shift+strzałka w prawo
Przejdź do następnej strony Przejdź do następnej karty zadania. Ctrl+Tab
Przejdź do poprzedniego elementu w cyklu Podczas przeglądania spakowanej jednostki w okienku przełącz się na poprzednią załączoną jednostkę lub następną kamerę w sekwencji. Ctrl+strzałka w lewo
Przejdź do poprzedniego elementu w cyklu (wszystkie okienka) Podczas przeglądania spakowanej jednostki w okienku przełącz się na poprzednią załączoną jednostkę lub następną kamerę w sekwencji. Ctrl+Shift+strzałka w lewo
Przejdź do poprzedniej strony Przejdź do poprzedniej karty zadania. Ctrl+Shift+Tab
Pomoc Otwórz pomoc online. F1
Strona główna Przejdź do strony głównej. Ctrl+akcent ciężki ( ` )
Szybki dostęp x Wykonaj szybki dostęp 1-10, po skonfigurowaniu. Ctrl+(F1-F10)
Opcje Otwórz okno dialogowe Opcje. Ctrl+O
Wybierz kolumny Wybierz kolumny, które chcesz pokazać / ukryć w panelu raportowym. Ctrl+Shift+C
Selektor Pokaż lub ukryj okienko selektora. F6
Rozpocznij przełączanie Automatycznie przełączaj się między wszystkimi załadowanymi jednostkami w Security Desk. Domyślnie dla każdej jednostki stosowany jest 4-sekundowy czas zatrzymania. Ctrl+strzałka w górę
Rozpocznij przełączanie (wszystkie) Automatycznie przełączaj się między wszystkimi załadowanymi jednostkami w Security Desk. Domyślnie dla każdej jednostki stosowany jest 4-sekundowy czas zatrzymania. Ctrl+Shift+strzałka w górę
Tylko okienka Pokaż tylko okienka wyświetlania i listę zadań. Panel selektora, panel zdarzeń i elementy sterujące są ukryte. Jest to używane głównie do zadania Monitoring. F10
Menu kontekstowe okienka Otwórz menu kontekstowe okienka dla wybranego okienka w obszarze roboczym.
Uwaga: Tego skrótu klawiaturowego nie można zmienić w oknie dialogowym Opcje.
Shift+F10 lub klawisz menu kontekstowego

Naciskaj Tab, aby przewijać opcje menu, a następnie naciśnij Enter.

Polecenia dotyczące alarmu
Potwierdź (domyślnie) () Potwierdź wybrany alarm w zadaniu Raport dot. alarmów. Spacja
Potwierdź wszystkie (domyślnie) Potwierdź wszystkie alarmy w zadaniu Raport dot. alarmów. Ctrl+Shift+Spacja
Pokaż stronę alarmu Otwórz zadanie Monitorowanie alarmów. Ctrl+A
Drzemka alarmu (wszystkie) Włącz drzemkę 30 sekund dla wszystkich alarmów. W trakcie drzemki alarm jest tymczasowo usuwany z obszaru roboczego. Alt+Ctrl+Shift+S
Drzemka alarmu Przełącz alarm na drzemkę na 30 sekund. W trakcie drzemki alarmu jest on tymczasowo usuwany z obszaru roboczego. S
Polecenia dotyczące kamery
Dodaj zakładkę Dodaj zakładkę do wideo w wybranym okienku (tylko wideo na żywo). B
Dodaj zakładkę (wszystkie) Dodaj zakładki do wideo we wszystkich wybranych okienkach (tylko w przypadku wideo na żywo). Ctrl+Shift+B
Skopiuj statystyki aktualnie wybranego okienka wideo Skopiuj statystyki wybranego okienka. Ctrl+Shift+X
Eksportuj wideo Eksportuj wideo z wybranego okienka. Ctrl+E
Eksportuj wideo ze wszystkich okienek Eksportuj wideo ze wszystkich okienek w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+E
Przewiń do przodu Przewiń do przodu odtwarzanie wideo. Kropka (.)
Przewiń wszystko do przodu Przewiń odtwarzanie wideo dla wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+kropka (.)
Powtórka Zobacz powtórkę wideo w wybranym okienku. I
Przeskocz do tyłu Przeskakuj do tyłu w nagranym wideo aby przeglądnąć wybrany odcinek czasowy określony w oknie dialogowym Opcje. Ctrl+Shift+N
Przeglądnij historyczne zapisy z wszystkich kamer Przeskakuj do tyłu w nagranym wideo dostępnym ze wszystkich kamer, aby przeglądnąć wybrany odcinek czasowy określony w oknie dialogowym Opcje. Alt+Ctrl+Shift+N
Przeskocz do przodu Przeskakuj do tyłu w nagranym wideo aby przeglądnąć wybrany odcinek czasowy określony w oknie dialogowym Opcje. Ctrl+Shift+M
Przeskocz do przodu w nagranych plikach wideo ze wszystkich kamer Przeskakuj do przodu w nagranym wideo dostępnym ze wszystkich kamer, aby przeglądnąć wybrany odcinek czasowy określony w oknie dialogowym Opcje. Alt+Ctrl+Shift+M
Następna klatka Po zatrzymaniu odtwarzania wideo przejdź do następnej klatki wideo. M
Następna klatka we wszystkich Po zatrzymaniu odtwarzania wideo przejdź do następnej klatki wideo. Dotyczy to wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+J
Odtwarzanie/zatrzymanie Zatrzymaj lub odtwórz nagranie wideo. G
Odtwarzanie/zatrzymanie wszystkich Zatrzymaj lub odtwórz nagranie wideo dla wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+G
Poprzednia klatka Po zatrzymaniu odtwarzania wideo przejdź do poprzedniej klatki wideo. N
Poprzednia klatka we wszystkich Po zatrzymaniu odtwarzania wideo przejdź do poprzedniej klatki wideo. Dotyczy to wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+H
Przewiń do tyłu Przewiń do tyłu odtwarzanie wideo. Przecinek (,)
Przewiń do tyłu wszystkie Przewiń do tyłu odtwarzanie wideo dla wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+przecinek (,)
Pokaż diagnostyczną oś czasu Pokaż oś czasu diagnozy strumienia wideo. Ctrl+Shift+T
Pokaż diagnostykę strumienia wideo Pokaż lub ukryj diagnozę strumienia wideo, w której możesz rozwiązać problemy ze strumieniem wideo. Ctrl+Shift+D
Pokaż statystyki strumienia wideo w okienku Pokaż lub ukryj podsumowanie statystyk wideo w wybranym okienku. Ctrl+Shift+A
Wyświetl status strumienia wideo Pokaż lub ukryj podsumowanie statusu połączeń i przekierowań strumienia wideo w wybranym okienku. Ctrl+Shift+R
Zwolnione tempo Przełącz odtwarzanie na zwolnione tempo. Shift+kreska (-)
Zwolnione tempo (wszystkie) Przełącz odtwarzanie wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym na zwolnione tempo. Ctrl+Shift+kreska (-)
Przełącz na żywo Przełącz na wideo na żywo. L
Przełącz na żywo (wszystkie) Przełącz na wideo na żywo dla wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+V
Przełącz na odtwarzanie Przełącz na odtwarzanie wideo. P
Przełącz nagrywanie Rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie wideo dla wybranego okienka. R
Przełącz nagrywanie (wszystkie) Rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie wideo dla wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym. Alt+Ctrl+Shift+R
Wizualne monitorowanie Włącz lub wyłącz wizualne monitorowanie dla wybranego okienka. Alt+F
Śledzenie wizualne (wszystkie) Włącz lub wyłącz wizualne monitorowanie dla wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+F
Polecenia PTZ
Przejdź do ustawienia wstępnego Przejdź do wybranego ustawienia wstępnego PTZ. <Ustawienie wstępne PTZ>+Shift+Insert
Przesuń w lewo Przesuń obraz kamery PTZ w lewo. Strzałka w lewo
Przesuń w prawo Przesuń obraz kamery PTZ w prawo. Strzałka w prawo
Przechyl w dół Przechyl obraz kamery PTZ w dół. Strzałka w dół
Przechyl w górę Przechyl obraz kamery PTZ w górę. Strzałka w górę
Przybliż Przybliż obraz z kamery PTZ. Przytrzymaj znak plus (+)
Oddal Oddal obraz kamery PTZ. Przytrzymaj klawisz minus (-)
Polecenia dotyczące drzwi
Odblokuj Odblokuj wybrane drzwi. U
Odblokuj (wszystkie) Odblokuj wszystkie drzwi wyświetlane w obszarze roboczym. Ctrl+Shift+U
Polecenia dotyczące zadań
Zmień nazwę zadania Zmień nazwę wybranego zadania. F2
Zapisz jako Zapisz zadanie pod inną nazwą i zakresem (prywatnym lub publicznym). Ctrl+T
Zapisz obszar roboczy Zapisz listę zadań, aby była automatycznie przywracana przy następnym logowaniu do systemu z tą samą nazwą użytkownika. Ctrl+Shift+S
Zapisane zadania Otwórz stronę publicznych zadań ze strony głównej. Ctrl+N
Polecenia dotyczące okienek
Wstecz Przejdź do poprzedniej zawartości okienka. Alt+strzałka w lewo
Zmień ustawienia widoku okienek Zmień ustawienia widoku okienek w obszarze roboczym. Ctrl+P
Wyczyść Wyczyść określone okienko w obszarze roboczym. <numer ID okienka>+Backspace
Wyczyść wszystko Wyczyść wszystkie okienka w obszarze roboczym. Ctrl+Backspace
Przejdź do następnego ustawienia widoku Przejdź do następnego ustawienia widoku okienek. W
Przejdź do poprzedniego ustawienia widoku Przejdź do poprzedniego ustawienia widoku okienek. Q
Wyświetl sekwencję kamer Wyświetl sekwencję kamer na określonym okienku. <ID sekwencji kamer>+Ctrl+Enter
Wyświetl jednostkę Wyświetl jednostkę w określonym okienku. <ID jednostki>+Enter
Przejdź do przodu Przejdź do następnej zawartości okienka. Alt+strzałka w prawo
Strona główna
Tryb mapy
Przejdź do strony głównej powiązanej z mapą.
Tryb okienka:
Wróć do pierwszej zawartości przeciągniętej do okienka.
Alt+HOME
Maksymalizuj okienko Maksymalizuj wybrane okienko na cały obszar roboczy. Naciśnij ponownie E, aby zmniejszyć okienko. E
Maksymalizuj okienko do pełnego ekranu Maksymalizuj wybrane okienko do trybu pełnoekranowego. Naciśnij Alt+Enter ponownie, aby zmniejszyć okienko. Alt+Enter
Monitoruj alarmy Włącz lub wyłącz monitorowanie alarmów dla wybranego okienka. Gdy monitorowanie alarmów jest włączone, alarmy pojawiają się automatycznie w okienku. Alt+A
Monitoruj wszystkie alarmy Włącz lub wyłącz monitorowanie alarmów dla wszystkich okienek w obszarze roboczym. Gdy monitorowanie alarmów jest włączone, alarmy pojawiają się automatycznie w okienkach. Alt+Ctrl+Shift+A
Monitoruj zdarzenia Włącz lub wyłącz monitorowanie zdarzeń dla wybranego okienka. Gdy monitorowanie zdarzeń jest włączone, zdarzenia automatycznie pojawiają się w okienkach. Alt+T
Spakuj/rozpakuj Spakuj lub rozpakuj obszar lub sekwencję kamer w wybranym okienku. Alt+U
Odśwież Odśwież stronę lub przeładuj wybrane okienko. F5
Wybierz następne okienko Wybierz następne okienko w obszarze roboczym. Y
Wybierz poprzednie okienko Wybierz poprzednie okienko w obszarze roboczym. T
Rozpocznij przełączanie zadań Automatycznie przełączaj się między wszystkimi załadowanymi zadaniami w Security Desk. Domyślnie dla każdgo zadania stosowany jest 4-sekundowy czas zatrzymania. Ctrl+Q
Zatrzymaj przełączanie zadań Zatrzymaj przełączanie cykliczne zadań. ESC
Przełącz monitorowanie (wszystkie) Włącz lub wyłącz monitorowanie zdarzeń dla wszystkich okienek w obszarze roboczym. Gdy monitorowanie zdarzeń jest włączone, zdarzenia automatycznie pojawiają się w okienkach. Alt+Ctrl+Shift+T