Alarmgedrag aanpassen in Security Center - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Wanneer u eenmaal vertrouwd bent met het gebruik van alarmen, kunt u in het dialoogvenster Opties aanpassen hoe het systeem alarmen afhandelt.

Wat u moet weten

De optie Entiteitsnamen weergeven met hun volledige pad wordt opgeslagen als onderdeel van uw gebruikersprofiel. De andere alarminstellingen worden lokaal opgeslagen voor uw Windows-gebruikersprofiel.

Procedure

 1. Klik in de homepage op Opties > Alarmen.
 2. Stel de volgende alarmopties in:
  Plaats de Security Desk voor de andere vensters
  Brengt het Security Desk venster op de voorgrond wanneer er een nieuw alarm optreedt.
  Geluid afspelen
  Bepaalt de soundbite die moet worden afgespeeld wanneer een nieuw alarm optreedt en hoe vaak het moet worden afgespeeld: Eenmaal (standaard), Elke n seconden, of continue. Klik op Test om de geselecteerde soundbite te horen.
  Weergeven in
  Pop-up
  Geeft alarmen weer in een pop-upvenster in het meldingenvak van de taak Monitoring.
  OPMERKING: Pop-upalarmen worden alleen gebruikt als er geen ingeschakelde videotegels in de Monitoring-taak staan.
  Alarmmonitoring-taak (en naar voren brengen)
  Schakelt automatisch over naar de taak Alarmbewaking als er een nieuw alarm optreedt. Als Alarmbewaking niet in de actieve takenlijst staat, wordt deze toegevoegd.
  Toewijzen (en naar voren brengen)
  Schakelt automatisch om alarmen weer te geven in de kaarten taak. Als de kaarten taak niet in de actieve takenlijst is, dan wordt deze toegevoegd.
  Bestel alarmmonitoringtegels uiterlijk
  Wanneer ingeschakeld (standaard) worden alarmen in ingeschakelde tegels weergeven van nieuw naar oud. Wanneer uitgeschakeld worden alarmen in ingeschakelde tegels weergegeven van oud naar nieuw.
  OPMERKING: Alarmen met een hogere prioriteit gaan voor.
  Teruggaan naar oospronkelijke taak nadat alarm werd behandeld
  Keert automatisch terug naar de taak waaraan u aan het werken was voordat het alarm afging nadat u het alarm hebt bevestigd.
  Kaart centreren op ontvangen alarm
  Indien ingesteld om alarmen weer te geven in de taak Kaarten, wordt de kaartweergave automatisch gecentreerd op het gekoppelde object en wordt ingezoomd.
  Alarm automatisch in unpacked modus tonen
  Wanneer het alarm wordt geactiveerd dan worden alle aangesloten entiteiten van het alarm in afzonderlijke tegels getoond in plaats van door deze te circuleren.
  Slaapstandtijd
  Stelt de duur van de sluimertijd in wanneer een alarm met de opdracht in de slaapstand werd gezet.
 3. Klik op het tabblad Visueel .
 4. Als u in de kolom Bron in de taken Monitoring en Alarmbewaking het volledige pad wilt weergeven van de entiteit die het alarm heeft geactiveerd, selecteert u de optie Entiteitsnamen weergeven met volledig pad.
  Het pad van een entiteit is de hiërarchie van gebieden boven die entiteit in de gebiedsweergave. Wanneer het pad te lang is, wordt in plaats daarvan een "*" weergegeven.
  " Kantoor in Montreal / hoofdingang", of " * / * / achteringang".
  OPMERKING: Deze optie is ook van toepassing op andere entiteiten. Als deze optie is geselecteerd, wordt het volledige pad van andere entiteiten weergegeven in tegelwerkbalken.
 5. Klik op Opslaan.