Widget Inbraakdetectiegebied - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Als een inbraakdetectiegebied wordt weergegeven in een tegel in Security Desk, kunt u het gebied in- of uitschakelen en communiceren met inbraakalarmen middels de widget Inbraakdetectiegebied.

De opdrachten van de widget Inbraakdetectiegebied worden in de onderstaande tabel beschreven:
OPMERKING: Sommige opdrachten zijn mogelijk niet beschikbaar als u niet over de benodigde rechten beschikt of als de opdracht niet wordt ondersteund door het inbraakpaneel dat u gebruikt.
Knop Opdracht Beschrijving
Uitschakelen Schakel het gebied uit door ervoor te zorgen dat alle sensoren die aan het geselecteerde inbraakdetectiegebied zijn toegewezen door het inbraakpaneel worden genegeerd.
Inschakelen Schakelt een inbraakdetectiegebied in. De volgende opties zijn beschikbaar:
Master
Activeert alle sensoren in het inbraakdetectiegebied. Elke sensor kan het alarm activeren wanneer geactiveerd.
Perimeter
Activeert alleen de sensoren die zijn aangewezen om zich aan de rand te bevinden. Activiteit op sensoren in het gebied, zoals bewegingsmelders, wordt genegeerd.
Ogenblikkelijk
Activeert het gebied onmiddellijk.
Vertraging
Activeert het gebied na een vertraging. Als u geen specifieke duur opgeeft, wordt de paneelstandaard gebruikt.
Force
Als het gebied niet gereed is voor normaal inschakelen, wordt met deze optie het gebied gedwongen ingeschakeld. Force negeert tijdelijk actieve of verstoorde sensoren tijdens het inschakelen. Als een genegeerde sensor terugkeert naar een normale toestand terwijl deze is ingeschakeld, kan toekomstige activiteit het alarm triggeren.
Bypass
Als het gebied niet gereed is voor normaal inschakelen, omzeilt deze optie automatisch actieve of verstoorde sensoren voordat het gebied wordt ingeschakeld. Sensoren blijven overbrugd terwijl het gebied is ingeschakeld. Door het gebied uit te schakelen, wordt de bypass verwijderd.
Inbraakalarm inschakelen Activeer een inbraakalarm op het geselecteerde inbraakdetectiegebied.
OPMERKING: Aanvullende configuratie is vereist om deze functie te gebruiken.
Stil alarm Als er een actief alarm is op het geselecteerde inbraakdetectiegebied, stopt de sirene op het inbraakpaneel. Afhankelijk van uw inbraakpaneel en het type alarm, kan het klikken op Alarm stilzetten ook het alarm bevestigen.

In Bosch-inbraakpanelen die modus 2 gebruiken bijvoorbeeld, worden alarmen van het type Inbraak bevestigd door Security Desk. Alarmen van het type Brand moeten echter worden bevestigd via het toetsenbord van het paneel.

Alarm bevestigen Bevestig het inbraakalarm op het geselecteerde inbraakdetectiegebied.