Camerawidget - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

De Camera widget verschijnt in het Controlepaneel wanneer de momenteel geselecteerde tegel een camera weergeeft.

De knoppen weergegeven in de camerawidget veranderen afhankelijk van de taak die u uitvoert en het type camera. Als de camera bijvoorbeeld in de tegel streaming live video weergeeft, vindt u een aantal knoppen. Als de camera weergegeven in de tegel een opname afspeelt, dan veranderen sommige knoppen. Als de camera audio ondersteunt, dan verschijnen de audio-knoppen, anders worden ze grijs weergegeven.

De volgende twee afbeeldingen tonen de camerawidget als live video zonder audio in een tegel geselecteerd is, en wanneer het afspelen van video met audio in een tegel geselecteerd is.

  

De camerawidget opdrachten worden hieronder beschreven:

Knop Opdracht Beschrijving
Achteruitspringen1 Achteruitspringen. Elke klik op deze knop dwingt de opname-playback om 15 seconden achteruit te springen. U kunt deze waarde vanuit het dialoogvenster Opties configureren.
Terugspoelen1 Spoelt het afspelen terug. Telkens wanneer u op deze knop klikt, wordt de afspeelsnelheid omgekeerd aangepast van -1x tot -2x, -4x, -6x, -8x, -10x, -20x, -40x, -100x. Klik op de knop Afspelen om de weergave terug te spoelen naar 1x (normale snelheid) in voorwaartse richting.
Vorige frame1 Speelt de video achteruit af met één frame. U kunt ook het jogwiel gebruiken om hetzelfde resultaat te bereiken. Deze knop is alleen beschikbaar als de video is onderbroken.
Pauze1 Pauzeer het afspelen bij het huidige frame.
Afspelen1 Speel de opname af op normale snelheid (1x).
Volgende frame1 Breidt de video uit met één frame. U kunt ook het jogwiel gebruiken om hetzelfde resultaat te bereiken. Deze knop is alleen beschikbaar als de video is onderbroken.
Vooruit1 Snel vooruitspoelen. Elke klik op deze knop verhoogt de afspeelsnelheid van 1x naar 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x, 100x. Klik op de knop Afspelen om het afspelen terug te zetten naar de normale snelheid (1x).
Vooruitspringen1 Vooruitspringen. Elke klik op deze knop dwingt de opname-playback om 15 seconden voorwaarts te springen. U kunt deze waarde vanuit het dialoogvenster Opties configureren.
Overgaan op live1 Schakel de weergegeven afbeeldingen van afspelen naar live video.
Opnemen aan (Rood) De camera neemt momenteel op. Klik om de opname te stoppen.
Opnemen aan (Rood knipperend) De camera neemt momenteel op, maar is bijna aan het eind van de handmatige opnameduur (30 seconden resterend). Klik om de timer voor nog eens vijf minuten te resetten.
Opnemen aan (vergrendeld door systeem) De camera neemt momenteel op en wordt geregeld door een systeemconfiguratie. U kunt niet klikken om de opname te stoppen.
Opnemen uit De camera neemt momenteel niet op. Klik om de opname te starten. De opname stopt automatisch na vijf minuten. U kunt het opnemen ook handmatig stoppen.

Als de camera ook wordt bestuurd door een Auxiliary Archiver, dan kunt u handmatig beginnen met opnemen op de Auxiliary Archiver door met de rechtermuisknop op de knop voor de opnametoestand te klikken, Auxiliary opnemen selecteren en vervolgens op de opnameknop () te klikken naast de rolnaam van de Auxiliary Archiver.

Opnemen uit (vergrendeld door systeem) De camera neemt momenteel niet op en wordt geregeld door een systeemconfiguratie. U kunt niet klikken om de opname te starten.
Opnameprobleem Er is een probleem met het opnemen van de camera. Het probleem kan te wijten zijn aan een fout bij het schrijven naar een schijf, een fout bij het schrijven naar de database van Archiver of het feit dat de camera geen video streamt wanneer dit zou moeten. Als u deze fout ziet, neemt u contact op met uw systeembeheerder om het probleem op te lossen.
Slow motion1 Schakel tussen normale afspeelsnelheid (1x) en slow motion (1/8x). Klik in de vertraagde modus (slow motion) op de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen om de afspeelsnelheid te wijzigen van 1/8x naar 1/4x, 1/3x, 1/2x, in beide richtingen.
Afspelen in lus Maak een afspelen met lus. Wanneer u op deze knop klikt, worden twee tijdlijnmarkeringen () weergegeven aan beide uiteinden van de tijdlijn. Klik en sleep de markeringen over de tijdlijn om de begin- en eindpunten van het afspelen met lus aan te geven.
Schuifregelaar snelheid Sleep de schuifregelaar naar rechts om de weergave te versnellen naar 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x, 100x. Sleep de schuifregelaar naar links om het achteruit afspelen af te dwingen bij -2x, -4x, -6x, -8x, -10x, -20x, -40x, -100x snelheden.
Snelheid schuifregelaar (beperkt) Hetzelfde als de snelheid schuifregelaar hierboven, behalve dat het achteruit afspelen is beperkt tot: -10x, -20x, -40x, -100x. De beperkte snelheid schuifregelaar wordt gebruikt op gefedereerde 4.x Omnicast™-camera's die niet alle snelheden voor het terugspoelen ondersteunen2.
Draaiwiel Vervangt de snelheid schuifregelaar wanneer de video gepauzeerd wordt. Gebruik het bij het frame voor frame afspelen zowel vooruit als achteruit.
Ga naar specifiek tijdstip1 Open een browservenster, en ga naar een exacte datum en tijd van de opname.
Snel zoeken Opent het dialoogvenster Snel zoeken.
Visuele tracking inschakelen1 Volg een individu of een object dat zich tussen verschillende camera's van dezelfde tegel beweegt.
Video exporteren1 Maak stand-alone videobestanden die kunnen worden afgespeeld zonder aangesloten te zijn op de Security Center Directory.
Momentopname bewaren1 Sla het huidige video-frame als een beeldbestand.
Vorige bladwijzer1 Ga naar de vorige bladwijzer.
Bladwijzer toevoegen1 Voegt een bladwijzer toe aan een video.
Volgende bladwijzer1 Ga naar de volgende bladwijzer.
Luisteren1 Schakel de luidspreker in. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de camera audio ondersteunt.
Luisteren stoppen1 De luidspreker uitschakelen. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de camera audio ondersteunt.
Spreken1 De microfoon inschakelen. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de camera audio ondersteunt.
Spreken stoppen De microfoon uitschakelen. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de camera audio ondersteunt.
Digitale zoom in/uitschakelen Voer een 2x digitale zoom op het beeld uit. Verdere digitale zoomaanpassingen kunnen dan binnen de tegel worden uitgevoerd.
Streameigenschappen weergeven De eigenschappen van de geselecteerde videostream weergeven.
Presets digitale zoom Wanneer digitale zoom op de geselecteerde tegel wordt toegepast, klik op deze knop om een digitale zoom-preset voor de huidige camerabeeldpositie toe te voegen.

1 Als u de Ctrl+Shift toets ingedrukt houdt terwijl u op de opdracht klikt, dan geldt deze opdracht voor alle camera’s weergegeven in het canvas.

2 Let op: Omnicast 4.8 heeft End of Life (EOL) bereikt. Ga naar de pagina Productlevenscyclus van Genetec™ voor meer informatie.

Bekijk deze video om meer te leren. Klik op het pictogram Onderschrift (CC) om video-onderschrift in te schakelen in een van de beschikbare talen.