Gemelde leesoperaties (multi-regio) onderzoeken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

In het rapport Leesoperaties (multi-regio) kunt u voor een specifieke periode het aantal leesoperaties bekijken dat meerdere regio's van belang gemeenschappelijk hebben.

Wat u moet weten

Als u de resultaten van uw query in het canvas wilt bekijken, moet u weten hoe u ALPR-evenementen kunt monitoren in Security Desk.

Procedure

 1. Open op de homepage de taak Leesoperaties (multi-regio).
 2. Als u uw zoekopdracht wilt beperken tot een of meer specifieke gebieden, klikt u op het filter Regio en maakt u als volgt een of meer regio's op uw kaart:
  1. Klik op Overschakelen naar kaartmodus.
  2. Om een gebied te tekenen, zoals een rechthoek of een veelhoek, klikt u op Gebied tekenen en doet u het volgende:
   1. Klik op de kaart om het eerste eindpunt te maken en sleep de muisaanwijzer in de gewenste richting.
   2. Klik elke keer voor elk eindpunt dat u wilt maken.
   3. Klik op het eerste eindpunt om de polygoon te sluiten.
   Een genummerd Regio-kader wordt gemaakt.
  3. Regio's importeren met KML-bestanden:
   1. Klik op .
   2. Selecteer de gewenste KML-bestanden.
   3. Klik op Openen.
   OPMERKING: Geïmporteerde gebieden met binnengrenzen worden niet ondersteund. Bijvoorbeeld: als u een donutvormig gebied importeert, wordt de binnenste begrenzing automatisch opgevuld.
  4. Om de grootte van het gebied te wijzigen, versleept u de gewenste eindpunten.
  5. Om het gebied te verplaatsen, sleept u elk eindpunt naar de gewenste locatie.
  6. Maak desgewenst andere regio's.
  7. Selecteer de regio's van belang.
   Als u alle regio's wilt weergeven die u hebt gemaakt, klikt u op op het tabblad Filters.
 3. Stel de andere query-filters voor uw rapport in. Kies een of meer van de volgende filters:
  Gebruikerspecifieke velden
  Beperk de zoekopdracht tot een vooraf gedefinieerd gebruikerspecifiek veld voor de entiteit. Dit filter wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als het gebruikerspecifiek veld toen het werd gemaakt of de laatste keer dat het werd geconfigureerd, zichtbaar voor u is gemaakt.
  Gebeurtenistimestamp
  Definieer het tijdbereik voor de query. Het bereik kan worden gedefinieerd voor een specifieke periode of voor globale tijdunits zoals de vorige week of de vorige maand.
  Hit regels
  Selecteer de trefferregels die u in het rapport wilt opnemen.
  Nummerplaat
  Voer een volledig of gedeeltelijk nummerplaatnummer in. Zie voor het invoeren van meerdere kentekenplaten Een rapport filteren met meerdere nummerplaten
  ALPR-units - Patrollers
  Beperk de zoekopdracht tot Genetec Patroller™-units (inclusief al hun ingerichte ALPR-units) en ALPR-units die vaste Sharp-camera's op de Genetec Patroller™-unit vertegenwoordigen.
  Beveiligingsstatus
  Beperk de zoekopdracht tot beveiligde of onbeveiligde leesgebeurtenissen.
 4. Klik op Rapport genereren.
  De leesmappen die gemeenschappelijk zijn voor alle regio's die u hebt gedefinieerd, worden in het rapportvenster vermeld.
 5. (Optioneel) Als u afbeeldingen met hoge resolutie in de kolommen Plaatafbeelding en Contextafbeelding wilt bekijken, vouwt u de bijbehorende kolombreedte uit. Zie De ALPR-beeldkwaliteit aanpassen die wordt weergegeven in de rapportagepaneelkolommen
 6. Bekijk uw queryresultaten op het canvas in een van de volgende modi:
  Tegelmodus
  Als u de ALPR-gebeurtenis wilt weergeven in een tegel, dubbelklikt u op het item of sleept u het item uit het rapportagepaneel naar het canvas.
  Kaartmodus
  Als u een ALPR-gebeurtenis op de kaart wilt lokaliseren, dubbelklikt u op het item in het rapportagepaneel.

Voorbeeld

Als u voor een specifieke periode alle gelezen waarden in meerdere regio's moet rapporteren, kunt u meerdere regio's maken en het tijdsbereik opgeven.