Rapportagepaneelkolommen voor de taak Vertragingen gebeurtenis toegangscontrole-unit - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Nadat u een rapport hebt gegenereerd, worden de resultaten van uw query in het rapportagepaneel weergegeven. In dit gedeelte worden de kolommen vermeld die beschikbaar zijn voor de taak Vertragingen gebeurtenis toegangscontrole-unit.

Unit
Naam van de unit.
Rol
Roltype dat de geselecteerde entiteit beheert.
Apparaat
Apparaat betrokken op de unit (lezer, REX-invoer, IO-module, doorschakelrelais, enz.).
Toegangspunt
Betrokken toegangspunt (alleen van toepassing op gebieden, deuren en liften).
Meest recente tijdstempel van gebeurtenis
De meest recente datum en tijd waarop de gebeurtenis in de Access Manager-database werd opgeslagen. Deze tijdstempel kan verschillen van de laatste tijdstempel van de gebeurtenis als een unit offline was terwijl de gebeurtenis zich voordeed, omdat de gebeurtenis pas in de Access Manager wordt opgeslagen wanneer de unit weer online komt.
BELANGRIJK: De meest recente tijdstempel van de gebeurtenis kan een sterke indicator zijn van een slecht functionerende toegangscontrole-unit. Als de unit bijvoorbeeld online is en de meest recente tijdstempel ouder is dan verwacht, worden misschien geen gebeurtenissen gegenereerd of verzonden.
Totale hoeveelheid gebeurtenissen
Het totale aantal gebeurtenissen dat zich op deze unit op dit toegangspunt heeft voorgedaan binnen het bereik van de gebeurtenisvertraging.
Gemiddelde gebeurtenisvertraging
De gemiddelde gebeurtenisvertraging berekend over alle gebeurtenissen binnen het bereik van de gebeurtenisvertraging.
Laagste gebeurtenisvertraging
De laagste gebeurtenisvertraging berekend over alle gebeurtenissen binnen het bereik van de gebeurtenisvertraging.
Grootste gebeurtenisvertraging
De grootste gebeurtenisvertraging, berekend over alle gebeurtenissen binnen het bereik van de gebeurtenisvertraging.
Hoeveelheid gebeurtenissen met een vertraging van minder dan 00.01.00
Het aantal gebeurtenissen dat op de unit op het toegangspunt heeft plaatsgevonden met een vertraging van minder dan 1 minuut.
Hoeveelheid gebeurtenissen met een vertraging tussen 00.01.00 en 01.00.00
Het aantal gebeurtenissen dat op de unit op het toegangspunt heeft plaatsgevonden met een vertraging van 1 minuut tot 1 uur.
Hoeveelheid gebeurtenissen met een vertraging tussen 01.00.00 en 04.00.00
Het aantal gebeurtenissen dat op de unit op het toegangspunt heeft plaatsgevonden met een vertraging van 1 tot 4 uur.
Hoeveelheid gebeurtenissen met een vertraging tussen 04.00.00 en 12.00.00
Het aantal gebeurtenissen dat op de unit op het toegangspunt heeft plaatsgevonden met een vertraging van 4 tot 12 uur.
Hoeveelheid gebeurtenissen met een vertraging van meer dan 12.00.00
Het aantal gebeurtenissen dat op de unit op het toegangspunt heeft plaatsgevonden met een vertraging van meer dan 12 uur.