Entiteiten selecteren om te monitoren - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Voordat u gebeurtenissen kunt monitoren in de taak Monitoring, moet u de entiteiten selecteren die deze gebeurtenissen activeren.

Wat u moet weten

Als u gebeurtenissen wilt monitoren, moet u selecteren welke entiteiten u wilt monitoren omdat sommige soorten gebeurtenissen door verschillende entiteiten kunnen worden gegenereerd. Een gebeurtenis van het type Toegang toegestaan kan bijvoorbeeld worden gegenereerd door een kaarthouder, een bezoeker of een credential. Als u alleen kaarthouders monitort, krijgt u niet alle gebeurtenissen van het type Toegang toegestaan.

Procedure

 1. Klik in de homepage op Taken > Monitoring.
 2. (Optioneel) Om het tabblad een unieke naam te geven, klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad, dan klik op Naam van taak wijzigen; in het veld Naam van de taak, voer een naam in en klik vervolgens op Naam wijzigen.
  U kunt de naam van het tabblad wijzigen om aan te geven wat bewaakt moet worden, bijvoorbeeld Monitoring cameragebeurtenissen. Dit is handig wanneer u meerdere monitoring tabbladen op hetzelfde moment geopend hebt.
 3. In de gebiedsweergave selecteert u de entiteiten die u wilt bewaken (specifieke camera's, deuren, kaarthouders, patrouillevoertuigen, vaste AutoVu™ Sharp-camera's, hotlists, enzovoort).
  Om meerdere entiteiten te selecteren, houd ctrl of shift ingedrukt en selecteer vervolgens de entiteiten.
 4. Sleep de geselecteerde entiteiten over het pictogram Monitoring() aan de onderkant van de monitoringtaak.
  De entiteiten die u geselecteerd hebt worden toegevoegd aan de Gebeurtenis monitoring lijst.
  OPMERKING: Standaard zijn alle tegels ingeschakeld om gebeurtenissen te bewaken. U kunt alle tegels op elk moment activeren en deactiveren door te klikken op . Als een tegel ingeschakeld is om gebeurtenissen te bewaken dan is de tegel-ID achtergrond blauw.
 5. (Optioneel) Als u meer entiteiten van het Gebeurtenis monitoring dialoogvenster wilt toevoegen, doet u het volgende:
  1. Klik op Monitoring (), en vervolgens onder Gebeurtenis monitoring klik op Toevoegen ().
  2. Selecteer de entiteit die u wilt controleren (gebiedsweergave, kaarthouder, kaarthoudergroep, bezoeker, hotlist, toelating, gebruiker, asset, enzovoort).
   TIP: Bepaalde soorten entiteiten, zoals gebieden, deuren, liften, zones, enzovoort, verschijnen alleen in het gebiedsweergave vervolgkeuzemenu.
  3. Selecteer de entiteiten die u wilt bewaken (specifieke camera's, deuren, kaarthouders, patrouillevoertuigen, vaste AutoVu™Sharp camera's, hotlists, enzovoort).
  4. Voor het toevoegen van een conditionele filter, selecteer een entiteit van de Voor vervolgkeuzelijst.
   U kunt gebeurtenissen bewaken voor een kaarthoudergroep aan een bepaalde deur.
   OPMERKING: Alleen gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan de kaarthoudergroep en de deur worden bewaakt. U ontvangt geen andere gebeurtenissen voor de deur, tenzij u ook die deur bewaakt.
  5. Klik op Toevoegen.
 6. (Optioneel) In de Tegel kolom van de Gebeurtenis monitoring lijst, selecteert u een tegel waarin u de entiteit wilt weergeven.
  U kunt meer dan één entiteit aan dezelfde tegel koppelen. Standaard worden gebeurtenissen weergegeven in elke tegel (alle).
  U kunt Tegel 1 instellen om gebeurtenissen weer te geven aan de deur van de Hoofdingang .

Resultaten

Bewaking is ingeschakeld in de canvastegels. Wanneer zich een nieuwe gebeurtenis voordoet, geeft Security Desk de gebeurtenis weer in een lege tegel. Als er geen lege tegels meer zijn, dan wordt de entiteit die de langste tijd heeft weergegeven vervangen door de nieuwe gebeurtenis.