inbraakdetectiegebiedgebeurtenissen onderzoeken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Met het rapport Inbraakdetectiegebiedactiviteiten kunt u gebeurtenissen onderzoeken die plaatsvinden in inbraakdetectiegebieden (inbraakdetectiegebied master ingeschakeld, inbraakdetectiegebied dwang, inbraakdetectiegebied invoerprobleem, enzovoort).

Wat u moet weten

Als u bijvoorbeeld op de hoogte bent van een kritieke inbraakdetectiegebeurtenis (bijvoorbeeld Inbraakdetectiegebied-dwang) in de afgelopen vijf minuten, kunt u naar die gebeurtenis zoeken, de video bekijken die aan de gebeurtenis is gekoppeld en een inbraakalarm activeren als dat nodig is.

Procedure

 1. Open op de homepage de taak Activiteiten inbraakdetectiegebied.
 2. Stel de opvraagfilters voor uw rapport in. Kies een of meer van de volgende filters:
  Inbraakdetectiegebieden
  Selecteer de inbraakdetectiegebieden om te onderzoeken.
  Gebruikerspecifieke velden
  Beperk de zoekopdracht tot een vooraf gedefinieerd gebruikerspecifiek veld voor de entiteit. Dit filter wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als het gebruikerspecifiek veld toen het werd gemaakt of de laatste keer dat het werd geconfigureerd, zichtbaar voor u is gemaakt.
  Gebeurtenistimestamp
  Definieer het tijdbereik voor de query. Het bereik kan worden gedefinieerd voor een specifieke periode of voor globale tijdunits zoals de vorige week of de vorige maand.
  Gebeurtenissen
  Selecteer de gebeurtenissen van belang. De beschikbare gebeurtenistypen zijn afhankelijk van de taak die u gebruikt.
  Starter
  Beperk de zoekopdracht tot de entiteiten aan de bron van de gebeurtenissen die de activiteit hebben geactiveerd. Als u bijvoorbeeld een event-to-action heeft geconfigureerd om de actie Inbraakdetectiegebied uitschakelen op een gebeurtenis van het type Toegang verleend (aan kaarthouder) te activeren, dan is de kaarthouder de initiator van de Inbraakdetectiegebied uitgeschakeld gebeurtenis.
 3. Klik op Rapport genereren.
  De inbraakdetectiegebeurtenissen worden weergegeven in het rapportpaneel.
 4. Om de bijbehorende video van een gebeurtenis in een tegel te laten zien, dubbelklik of sleep het item van het rapportpaneel naar het canvas.
  Als er geen camera aan het inbraakdetectiegebied is gekoppeld, wordt het pictogram van het inbraakdetectiegebied weergegeven.
 5. Gebruik de widget Inbraakdetectiegebied om de geselecteerde tegel te besturen.