Liftwidget - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

De widget Lift wordt getoond wanneer in de huidige tegel een liftentiteit wordt weergegeven. U kunt de widget gebruiken om het liftschema te overschrijven en de liftlezer te deactiveren.

De opdrachten van de widget Lift worden hieronder beschreven:

Knop Opdracht Beschrijving
Liftschema's vervangen Ontgrendel de lift voor onbepaalde tijd voor onderhoudsdoeleinden of houd de lift vergrendeld of ontgrendeld gedurende een vooraf bepaalde periode.
OPMERKING: Deze knop is alleen ingeschakeld als de lift wordt bestuurd door een toegangscontrole-unit met Synergis™ Softwire 10.6 of hoger.
Lezer (deactiveren of activeren) Selecteer de lezer die moet worden gedeactiveerd (shunting) of geactiveerd. Deze knop is alleen beschikbaar als uw apparatuur voor toegangscontrole het deactiveren van lezers ondersteunt.