Toewijzen van toegangsregels aan kaarthouders - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Om een kaarthouder toegang tot gebieden, deuren, en liften te verlenen, moet u toegangsregels aan hem toewijzen.

Voordat u begint

Maak toegangsregels in Config Tool (zie de Security CenterBeheerdershandleiding).

Wat u moet weten

U kunt de toegangsregels toewijzen terwijl u kaarthouders maakt, of nadat ze zijn gemaakt. In deze procedure wordt aangenomen dat u al een kaarthouder hebt gemaakt.
BESTE PRAKTIJKEN: Wijs toegangsregels toe aan kaarthoudergroepen, in plaats van aan individuele kaarthouders. Wijs toegangsregels alleen toe aan individuele kaarthouders als een tijdelijke maatregel. Bij het te vaak gebruiken ervan kan het toegangscontrolesysteem snel onhandelbaar worden. Als u een kaarthouder tijdelijke of korte toegang wilt verlenen, maakt u een tijdelijke toegangsregel.

Procedure

 1. Selecteer in de Kaarthouderbeheer-taak een kaarthouder en klik vervolgens op Wijzigen ().
 2. Klik op het tabblad Toegangsregels () > Toevoegen ().
  Een dialoogvenster met de toegangsregels die nog niet aan deze kaarthouder zijn toegewezen, wordt geopend.
 3. Doe een van het volgende:
 4. Selecteer de toegangsregel uit de lijst.
  Het schema dat voor de toegangsregel geldt wordt in een raster aan de rechterkant getoond. Elk tijdblok vertegenwoordigt 15 minuten. Groene gebieden geven periodes aan waarin toegang wordt verleend door de regel. Rode gebieden geven periodes aan waarin toegang wordt geweigerd door de regel. Grijze gebieden zijn tijden die niet door het schema gespecificeerd zijn; daarom wordt de toegang dan geweigerd. Als het een tijdelijke toegangsregel () is, dan worden de activerings- en vervaltijden aangegeven. Gebieden, deuren en liften waaraan de regel is gekoppeld, worden onderaan weergegeven.

 5. Om een gedeeltelijk (gearceerd) tijdblok in minuten te bekijken, klikt u op de linkermuisknop en houdt u deze ingedrukt.
 6. Om een andere toegangsregel aan de kaarthouder toe te wijzen, klik op .
 7. Om een toegangsregel die direct aan de kaarthouder werd toegewezen te verwijderen, klik op .
  U kunt de Alle open regel, of de Vergrendelingsregel niet verwijderen.
 8. Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Bekijk deze video om meer te leren. Klik op het pictogram Onderschrift (CC) om video-onderschrift in te schakelen in een van de beschikbare talen.