Standaard dashboard-widgets - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Security Center bevat een verzameling standaardwidgets.

De volgende widgets zijn beschikbaar:

Naam Widget-pictogram Beschrijving Benodigde rechten
Alarmtelling


Telt het aantal alarmen dat actief is, wordt onderzocht of moet worden bevestigd. U kunt de widget configureren om van kleur te veranderen op basis van het aantal alarmen. Geen
Afbeelding


Geeft statische afbeeldingen weer in de volgende indelingen:
  • .jpg
  • .jpeg
  • .gif
  • .png
  • .bmp
Geen
Monitoring


Geeft het live rapport weer van gebeurtenissen of alarmen die zijn geselecteerd voor monitoring. U kunt schakelen tussen monitoringebeurtenissen en alarmen als de optie Weergavemodus wisselen toestaan is geselecteerd. Dezelfde opdrachten die beschikbaar zijn in de taak Monitoring wanneer alarmmonitoring is ingeschakeld, zijn beschikbaar in de widget. Geen
Tekst


Geeft tekst weer. Geen
Tegel


Geeft elke entiteit weer die kan worden weergegeven in een Security Center-tegel1 Geen2
Webpagina


Geeft webpagina's weer. Webpagina's weergeven
Samenvoeging


Toont een grafiek met gebruikmaking van een aggregatiefunctie (Telling, Gemiddelde, Maximum, enzovoort) toegepast op één of meer recordtypes en facultatief gegroepeerd op een specifieke eigenschap. Geen3
Grafieken


Geeft een geselecteerd rapport visueel weer.4 Bekijk grafieken5
Aantal entiteiten


Telt het aantal entiteiten van het geselecteerde type. Geen
Resultaattelling


Telt het aantal resultaten in een geselecteerd rapport.2 Geen5
Hoogste resultaten


Geeft de beste resultaten van een geselecteerd rapport weer.4 Geen5
Archivers


Geeft Archiver-rolstatistieken weer. Statistisch verslag van Archiver
Beschikbaarheid


Geeft statistieken over de systeembeschikbaarheid weer. Gezondheidsgeschiedenis
Camera Integrity Monitor


Toont de sabotagestatus voor camera's die zijn geconfigureerd voor bewaking van de camera-integriteit en kan een update activeren voor hun bijbehorende miniatuur en gegevensmodel. Camera Integrity Monitor resetten
Verbindingen


Telt het aantal en het type gebruikers dat op het systeem is aangesloten. Geen
Hardware-status


Geeft de hardwarestatus van geselecteerde apparaten weer. Geen
Gezondheidsgebeurtenissen


Geeft systeemstatusgebeurtenissen weer. Gezondheidsgeschiedenis
Rolstatus


Geeft de status van geselecteerde rollen weer. Rol-eigenschappen bekijken
Veiligheidsscore


Geeft uw systeembeveiligingsscore weer.6 Widget Beveiliging bekijken

1 U kunt ook een entiteit aan uw dashboard toevoegen vanuit de taak Monitoring door met de rechtermuisknop op de bijbehorende tegel te klikken en Toevoegen aan dashboard te selecteren.

2 Bepaalde entiteiten hebben mogelijk hun eigen rechten nodig.

3 Vereist een specifiek recht voor elk recordtype waarover u wilt rapporteren.

4 Alleen rapporten die zijn opgeslagen als openbare taken worden ondersteund. U kunt ook een rapport aan uw dashboard toevoegen door Toevoegen aan dashboard te selecteren in de bijbehorende rapportagetaak in Security Desk.

5 Voor specifieke rapporten zijn mogelijk eigen privileges vereist.

6 Voor meer informatie, zie C_SC_How_SecurityScoreWidget_Works.html.