“Op tegel” video besturing - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Wanneer u een camera in het canvas bekijkt, verschijnt een set bedieningen op videotegel bovenaan het videobeeld wanneer u uw muiscursor over de tegels beweegt.

U kunt ook de “op-tegel” bedieningen verbergen vanuit het dialoogvenster Opties.

De volgende afbeeldingen tonen de “op-tegel” videobedieningen bij het bekijken van live en playback video.

A
  • Ga naar voorkeursinstelling voor PTZ

    Alleen beschikbaar voor PTZ-camera's met gedefinieerde vooraf ingestelde posities. Hiermee wordt de PTZ-camera gevraagd om naar de opgegeven vooraf ingestelde positie te gaan.

  • Ga naar voorkeursinstelling voor digitale zoom

    Alleen beschikbaar voor vaste camera's met gedefinieerde digitale zoominstellingen. Hiermee wordt de vaste camera gevraagd om naar gedefinieerde digitale zoominstellingen te gaan.

B Tonen/verbergen van miniatuurbeelden
C Snel terugspoelen (achteruitspoelen)
D Pauze
E Doorsturen
F Het commando is afhankelijk van het feit of u live video bekijkt of video afspeelt:
  • Live video: Opnametoestand
  • Playback video: Schakel op live video

Als de camera ook wordt bestuurd door een Auxiliary Archiver, dan kunt u handmatig beginnen met opnemen op de Auxiliary Archiver door met de rechtermuisknop op de knop voor de opnametoestand te klikken, Auxiliary opnemen selecteren en vervolgens op de opnameknop () te klikken naast de rolnaam van de Auxiliary Archiver.

OPMERKING: Verschillende knoppen en knopkleuren kunnen worden weergegeven, afhankelijk van de taak die u uitvoert. Voor meer informatie, zie Camerawidget.