G64- en G64x-videobestanden opnieuw exporteren - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

G64- en G64x-bestanden kunnen opnieuw worden geëxporteerd om nieuwe bestanden te maken in Security Desk of de Genetec™ Video Player. Exporteer een bestand opnieuw om een videosegment te isoleren, de instellingen aan te passen en het bestand in een andere indeling op te slaan.

Voordat u begint

Wat u moet weten

 • Alleen G64- 64x-bestanden die zijn geëxporteerd met de optie Toestaan dat het geëxporteerde videobestand opnieuw wordt geëxporteerd, kunnen opnieuw worden geëxporteerd.
 • Vanaf Security Center 5.8 GA worden GEK-bestanden niet langer gebruikt om gecodeerde video op te slaan. Zowel gecodeerde als niet-gecodeerde video's worden nu opgeslagen in G64x-bestanden.
  OPMERKING: Security Center applicaties op 5.8 GA en later kunnen de GEK-bestanden lezen die in eerdere versies zijn gemaakt. Eerdere versies van de applicaties kunnen de met een wachtwoord beveiligde G64x-bestanden die zijn gemaakt in 5.8 GA en later, niet lezen.
 • Als een G64x-bestand meerdere videosequenties bevat, kan slechts één sequentie per keer opnieuw worden geëxporteerd.

Procedure

 1. Als u een videobestand van Security Desk opnieuw exporteert:
  • Open het bestand in een tegel, klik met de rechtermuisknop in de tegel en klik op Camera > Opslaan als.
  • Klik in de widget Camera op Opslaan als ().
  • Navigeer naar het videobestand in de taak Verkenner videobestand, selecteer het in het deelvenster en klik op Opslaan als ().
 2. Als u het bestand opnieuw exporteert vanuit de Kluis, selecteert u het bestand en klikt u op Opslaan als ().
 3. Als u het bestand opnieuw exporteert vanuit de Genetec™ Video Player, selecteert u het bestand en klikt u op Bestand > Opslaan als.
 4. Stel in het dialoogvenster Opslaan als de datum, tijd en duur in van de videosequentie die u opnieuw wilt exporteren
  1. Klik op de datum, tijd of duur.
  2. Voer datum en tijd in voor het begin en het einde van het fragment of sleep de tijdbereikmarkeringen () naar de gewenste tijdsduur.
 5. Werk, indien nodig, de naam van het videobestand bij in het Filename veld.
  Standaard omvat de bestandsnaam de cameranaam, de datum en de duur van de videosequentie.
 6. Selecteer in het veld Bestandsindeling een van de volgende exportindelingen:
  OPMERKING: G64x-bestanden kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd naar G64-indeling.
 7. Voer in het veld Beschrijving indien nodig een beschrijving in voor de geëxporteerde video.
  De beschrijving wordt weergegeven in Auditsporen en de bestandseigenschappen in de Kluis.
  OPMERKING: Een beschrijving is verplicht voor gebruikers zonder het recht Exporteren enkele gebruiker.

  Voor andere gebruikers is het veld alleen beschikbaar als het formaat G64x is geselecteerd en de optie Extra eigenschappen opnemen bij export/snapshot is ingeschakeld in de een gebruikersconfiguratie.

 8. Als u herexporteert naar G64x-formaat, klikt u op Toon geavanceerde instellingen en configureert u als benodigd:
  1. Als u een KiwiVision™ Privacy Protector™ licentie hebt, selecteert u Toevoegen privacybeveiliging om beweging in de geëxporteerde video te pixeleren. Deze privacybescherming wordt altijd toegepast met de standaardinstellingen.
   OPMERKING: Privacybescherming kan alleen worden toegevoegd vanuit Security Desk of de Kluis.
  2. Selecteer Wachtwoordbeveiliging toevoegen en voer een wachtwoord in om het videobestand te coderen. Het wachtwoord moet worden ingevoerd om de video te openen.
   OPMERKING: Met een wachtwoord beveiligde videobestanden kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd.
  3. Selecteer Toestaan om het geëxporteerde videobestand opnieuw te exporteren om de video of een deel daarvan opnieuw te laten exporteren in dezelfde of een andere indeling.
 9. (Optioneel) Als u opnieuw exporteert in G64, ASF of MP4 formaat en u een KiwiVision™ Privacy Protector™ licentie hebt, selecteert u Toevoegen privacybescherming om beweging in de geëxporteerde video te pixeleren. Deze privacybescherming wordt altijd toegepast met de standaardinstellingen.
  OPMERKING: Privacybescherming kan alleen worden toegevoegd vanuit Security Desk of de Vault.
 10. Klik op Opslaan.
  De voortgang van het exporteren wordt getoond in het meldingblad (). Om de huidige voortgang of het oplossen van exportfouten te bekijken, klikt u op Meer of Details weergeven om het dialoogvenster Exporteren te openen.
  Als een ander exportproces actief is, wordt uw export in de wachtrij geplaatst en begint deze als de vorige export is voltooid. Als het exporteren is voltooid, worden de videobestanden gemaakt in de exportmap die u hebt gespecificeerd en zijn de bestanden beschikbaar in de kluis.
  OPMERKING: Bestanden die opnieuw zijn geëxporteerd uit de Genetec™ Video Player, zijn alleen beschikbaar in de Kluis als ze op die maplocatie zijn opgeslagen.