Kolommen van de taak Systeemstatus - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands
Product
Security Center
Version
5.11

Met de taak Systeemstatus kunt u de huidige status van verschillende typen entiteiten monitoren en potentiële gezondheidsrisico's onderzoeken.

De volgende tabel bevat de kolommen die voor elk type entiteit in de vervolgkeuzelijst Monitor worden weergegeven.

Entiteit Kolom Beschrijving
Toegangscontrole-units Entiteit Unitnaam
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
IP-adres IP-adres van de unit
Sync Synchronisatiestatus
AC-fout Ja (✓) of Nee (leeg)
Batterijfout Ja (✓) of Nee (leeg)
Firmware Firmwareversie van de unit
Gewijzigd Geeft aan of er met de unit is geknoeid

Ja (✓) of Nee (leeg)

Onderhoud Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan. De reden voor de onderhoudsmodus wordt getoond als een tooltip en de letterkleur voor de hele rij wordt ingesteld op de kleur die bij de reden hoort.
Bovenliggend Het direct bovenliggend element van de interfacemodule of downstreampanelen, Als het bovenliggende element de toegangscontrole unit is, wordt alleen de kolom van Bovenliggende unit gevuld.
Bovenliggende unit De bovenliggende toegangscontrole unit.
Analoge monitors Entiteit Naam analoge monitor
Entiteitspad Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit. Als de analoge monitor meerdere bovenliggende gebieden heeft, wordt "* \" weergegeven als het pad
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Verbonden entiteit Naam van de camera's die op de analoge monitor worden weergegeven
Toepassingen Entiteit Type applicatie (Config Tool of Security Desk)
Bron Computer waarop het draait
Gebruikersnaam Naam van de verbonden gebruiker
Versie Softwareversie van de clientapplicatie
Archivers Entiteit Naam archiveringsrol
Servers Lijst met servers die aan deze rol zijn toegewezen
Actieve camera's Aantal camera's gedetecteerd door de Archiver
Archiveringscamera's Aantal camera's waarvoor archivering is ingeschakeld (Continu, Bij gebeurtenis of Handmatig) en die geen problemen ondervinden die archivering verhinderen
Totaal aantal camera's Totaal aantal camera's toegewezen aan deze rol.
Gebruikte ruimte Hoeveelheid ruimte die wordt gebruikt door videoarchieven.
Archiveren schijfruimtegebruik Percentage gebruikte ruimte over de toegewezen ruimte.
Ontvangstsnelheid Archiver Snelheid waarmee de Archiver gegevens ontvangt
Schrijfsnelheid Archiver Snelheid waarmee de Archiver naar schijf schrijft
Onderhoud Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan. De reden voor de onderhoudsmodus wordt getoond als een tooltip en de letterkleur voor de hele rij wordt ingesteld op de kleur die bij de reden hoort.
Laatste update Tijd van de laatste statusupdate
Gebieden Entiteit Gebiedsnaam
Entiteitspad Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Dreigingsniveau Geeft aan of in het geselecteerde gebied een dreigingsniveau is geactiveerd en vermeldt de naam van het dreigingsniveau. Als er geen dreigingsniveau is ingesteld, is de kolom leeg
Veiligheidsmachtiging (Alleen zichtbaar voor beheerders) Geeft de minimale veiligheidsmachtiging aan die kaarthouders nodig hebben om toegang te krijgen tot dit gebied, bovenop de beperkingen die door de toegangsregels worden opgelegd
Personen tellen Werken (✓) of Niet werken (leeg)
Antipassback Hard, Zacht of Geen (geen antipassback)
Interlock Werken (✓) of Niet werken (leeg)
Prioriteit Interlock-inputprioriteit: vergrendelen of negeren
Camera's Entiteit Cameranaam
Entiteitspad Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit. Als een camera meerdere bovenliggende gebieden heeft, wordt "* \" als het pad weergegeven
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Opname Opnamestatus
Analoog signaal Verloren, Beschikbaar of Onbekend (IP-camera's)
Geblokkeerd Geeft aan of de camera voor sommige gebruikers is geblokkeerd. Geblokkeerd (✓), of niet geblokkeerd (leeg)
Onderhoud Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan. De reden voor de onderhoudsmodus wordt getoond als een tooltip en de letterkleur voor de hele rij wordt ingesteld op de kleur die bij de reden hoort.
Deuren Entiteit Deurnaam
Entiteitspad Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Deurstatus Open () of dicht ()
Vergrendelstatus Vergrendeld () of ontgrendeld ()
Liften Entiteit Liftnaam
Entiteitspad Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Gezondheidsproblemen Entiteitstype Pictogram dat het entiteitstype vertegenwoordigt
Entiteit Entiteitnaam
Bron Toont voor een lokale entiteit de server waarop deze wordt uitgevoerd. Toont voor een gefedereerde entiteit de naam van de rol Federation™
Entiteitspad Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Onderhoud Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan. De reden voor de onderhoudsmodus wordt getoond als een tooltip en de letterkleur voor de hele rij wordt ingesteld op de kleur die bij de reden hoort.
Inbraakdetectiegebieden Entiteit Naam inbraakdetectiegebied
Entiteitspad Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Alarmstatus Alarm actief, Alarm onderdrukt, Ingangsvertraging of Normaal
Inschakelingstoestand Inschakelen, Uitgeschakeld (niet gereed), Uitgeschakeld (gereed om in te schakelen), Master ingeschakeld or Perimeter ingeschakeld
Bypass Actief of inactief (weergegeven door een pictogram)
Probleem Ja (✓) of Nee (leeg)
Inbraakdetectie-units Entiteit Naam inbraakdetectie-unit
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
AC-fout Ja (✓) of Nee (leeg)
Batterijfout Ja (✓) of Nee (leeg)
Sabotage Ja (✓) of Nee (leeg)
Onderhoud Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan. De reden voor de onderhoudsmodus wordt getoond als een tooltip en de letterkleur voor de hele rij wordt ingesteld op de kleur die bij de reden hoort.
Macro's Entiteit Macronaam
Starttijd Tijd waarop de macro is gestart
Instigator Naam van de gebruiker die de macro heeft gestart
Mobiele toepassingen Entiteit Naam mobiel apparaat
Bron Model mobiel apparaat
Gebruikersnaam Naam van de gebruiker die via dit apparaat is verbonden
Versie Versie van Genetec™ Mobile
Geblacklisted Geeft aan of het apparaat op de zwarte lijst staat (✓) of niet (leeg)
Besturingssysteem Versie van het besturingssysteem dat op het apparaat is geïnstalleerd
Huidige rol Naam van de Mobile Server-rol waarmee het apparaat is verbonden
Randapparatuur* Naam Naam van de randapparatuur
Type In (Input), Out (Output), Lezer
Status Normaal, Actief of Uitgeschakeld (ingangen en lezers)
Aanvullende informatie Instellingen die specifiek zijn voor het type randapparatuur
Besturen Entiteit die door de randapparatuur wordt bestuurd.
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Logische ID Logische ID toegewezen aan de randapparatuur
Fysieke naam Door het systeem toegewezen naar van de randapparatuur
Rollen Entiteit Rolnaam
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Huidige server Naam van de server die deze rol host
Servers Lijst met servers die aan deze rol zijn toegewezen
Versie Softwareversie van rol
Status Geactiveerd () of Gedeactiveerd ()
Onderhoud Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan. De reden voor de onderhoudsmodus wordt getoond als een tooltip en de letterkleur voor de hele rij wordt ingesteld op de kleur die bij de reden hoort.
Routes Route Routenaam die de twee netwerken toont die het verbindt
Huidige configuratie Unicast TCP, Unicast UDP of Multicast
Gedetecteerde mogelijkheden Unicast TCP, Unicast UDP of Multicast
OPMERKING: Op elk netwerk is een Redirector vereist om de mogelijkheden te kunnen detecteren.
Status OK, of een waarschuwingsbericht met de reden van het probleem
OPMERKING: Op elk netwerk is een Redirector vereist om de status te kunnen tonen
Servers Entiteit Servernaam
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Rollen Aan deze server toegekende rollen
Certificaat Huidige servercertificaat en de geldigheidsperiode
Onderhoud Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan. De reden voor de onderhoudsmodus wordt getoond als een tooltip en de letterkleur voor de hele rij wordt ingesteld op de kleur die bij de reden hoort.
Videomodules Server Server die de videoanalysemodule host
  Entiteit Type videoanalysemodule
  Totaal aantal camera's Aantal videostreams dat wordt verwerkt versus totaal aantal camera's dat is geconfigureerd om door deze module te worden geanalyseerd
  CPU-gebruik Huidig CPU-gebruik op de server
  Geheugengebruik Huidig geheugengebruik op de server
  Analytics agent ontvangsttarief Huidige netwerkinvoerbandbreedte op de server
  Analytics agent verzendingstarief Huidige netwerkuitvoerbandbreedte op de server
  GPU-model Nvidia-grafische kaart gedetecteerd op de server
  GPU-driver Nvidia-stuurprogrammaversie geïnstalleerd op de server
  GPU-gebruik Huidig GPU-gebruik op de grafische kaart
  Video engine belasting Percentage van speciale videodecodering-chip dat wordt gebruikt in de GPU
  Gebruik van videogeheugen Currnet-geheugengebruik op de grafische kaart
  Belasting van de geheugencontroller Huidig geheugenbandbreedtegebruik op de grafische kaart (geheugenoverdracht tussen CPU en GPU)
  Laatste update Laatste statistiekenupdate
Zones Entiteit Zonenaam
Entiteitspad Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit
Gezondheid Online, Offline of Waarschuwing
Status Normaal, Actief of Probleem
Ingeschakeld Geeft aan of de zone is ingeschakeld of niet
Onderhoud Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan. De reden voor de onderhoudsmodus wordt getoond als een tooltip en de letterkleur voor de hele rij wordt ingesteld op de kleur die bij de reden hoort.

* U kunt ook de I/O-status van individuele units controleren vanaf hun pagina Randapparatuur in Config Tool.