Incidentpakketten maken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

U kunt live video en afspeelvideo toevoegen aan een tegel en de informatie vervolgens opslaan als een incidentpakket. Dit is handig als u een situatie wilt melden en een zaak wilt opbouwen.

Wat u moet weten

Wanneer incidentopname wordt ingeschakeld, wordt de live video of afspeelvideo opgenomen die is gerelateerd aan een entiteit die in de tegel is geplaatst (camera's, gebieden, deuren, kaarthouders, enzovoort). Entiteitcycling in de tegel wordt ondersteund. Camera's die in de tegel zijn geplaatst, beginnen met opnemen als ze niet al aan het opnemen zijn.

U kunt de bijbehorende videofragmenten exporteren als een enkel G64x-bestand. Het G64x-bestand kan worden afgespeeld in Security Desk of in Genetec™ Video Player.

U kunt meerdere incidentpakketten tegelijkertijd maken.

Procedure

 1. Zorg ervoor dat de inhoud van de tegel niet wordt overschreven wanneer er in Security Desknieuwe gebeurtenissen worden ontvangen door de monitoring voor die tegel als volgt uit te schakelen:
  1. In de taak Monitoring selecteert u de tegel in het canvas.
  2. Klik in de tegelwidget op Monitoring ().
  3. Klik op Alarmen monitoren en Gebeurtenissen monitoren om er zeker van te zijn dat alle monitoring voor de tegel is uitschakeld.
   TIP: Wanneer monitoring van een tegel is uitgeschakeld, wordt de achtergrond van de tegel-ID zwart.
 2. Klik met de rechtermuisknop in de tegel waarop de camera wordt weergegeven waar het incident plaatsvindt en klik op Beginnen met incident opnemen ().
  De tegel is nu rood omlijnd.
 3. Voeg andere camera's of entiteiten met camera's toe aan de tegel om uw zaak op te bouwen.
  De sequentie wordt gemaakt in de volgorde waarin u nieuwe camera's en entiteiten toevoegt en kan achteraf worden aangepast.
 4. Klik met de rechtermuisknop in de tegel en klik op Stoppen met incident opnemen ().
 5. Typ in het dialoogvenster Een incident rapporteren een Titel voor het incident.
 6. Doe een van de volgende dingen vanuit de vervolgkeuzelijst Categorie:
  • Selecteer een categorie voor het incident.
  • Als er geen categorieën bestaan, klikt u op Categorieën beheren > Een item toevoegen (), typt u een naam voor de categorie en klikt u op Toevoegen > Opslaan.
 7. Beschrijf in het gedeelte Beschrijving het incident
  De beschrijving die u toevoegt kan worden opgezocht in de Incidenten taak.
 8. Klik in het gedeelte Referenties op voor het toevoegen van andere entiteiten als ondersteunende informatie.
  Alle entiteiten met betrekking tot wat u in de tegels bekijkt worden standaard toegevoegd. Als u een alarm bekijkt, worden zowel het alarm als de alarmbron (de entiteit die het alarm heeft geactiveerd en aan het alarm gekoppelde entiteiten) standaard toegevoegd.
 9. In het gedeelte Videofragmenten kunt u het volgende doen:
  • Voor elke camera het tijdbereik bewerken van het videofragment dat u in het incidentrapport wilt opnemen.

   Een van de camera's heeft bijvoorbeeld mogelijk slechts twee minuten video met betrekking tot het incident.

  • Als u een andere camera aan het pakket wilt toevoegen, klikt u op Een item toevoegen (), selecteert u een camera en het tijdbereik en klikt u op Toevoegen.

   Het toevoegen van extra camera's is handig als u bent vergeten een van de camera's in de tegel te plaatsen tijdens het opnemen van het incident.

  • Als u het videofragment wilt beveiligen, selecteert u de optie Video beveiligen tegen verwijderen.
 10. Maak het incidentpakket op een van de volgende manieren:
  • Klik op Maken.
  • Als u het incident wilt opslaan en andere gebruikers of kaarthouders in het systeem wilt informeren, klikt u op Maken en e-mailen, selecteert u de gebruikers en klikt u op Maken en e-mailen.

   Zorg ervoor dat het e-mailadres geldig is en dat de server geconfigureerd is om e-mails te verzenden.

  • Klik op Maken en exporteren om de videofragmenten van alle camera's te exporteren en ze samen te voegen als een G64x-bestand.
  Als u ervoor kiest de videofragmenten te beveiligen die u aan het incidentpakket hebt toegevoegd, dan wordt het dialoogvenster Archieven beveiligen geopend.
 11. Stel in het dialoogvenster Archieven beveiligen de begintijd en de eindtijd in voor de video die u wilt beveiligen.
 12. Selecteer hoelang het videobestand moet worden beveiligd met een van de volgende opties:
  Onbepaalde tijd
  Geen einddatum. U moet de beveiliging handmatig verwijderen door het videobestand in het rapportpaneel te selecteren en op Beveiliging opheffen () te klikken.
  OPMERKING: Als de bewaarperiode is verstreken, worden onbeveiligde videobestanden niet onmiddellijk verwijderd. Indien nodig hebt u 24 uur om de videobeveiliging te herstellen. Raadpleeg de Security CenterBeheerdershandleiding voor informatie over archiveringsopslag.
  Voor x dagen
  Het videobestand wordt gedurende het geselecteerde aantal dagen beveiligd.
  Tot
  Het videobestand wordt beveiligd tot de datum die u selecteert.
 13. Klik op Beschermen.
  Als u de beveiligingsinstellingen in het dialoogvenster Archieven beveiligen annuleert, wordt het incidentpakket nog steeds gemaakt.

Resultaten

Het incidentpakket wordt voor rapportagedoeleinden opgeslagen in de database. Als u een gebruiker hebt geselecteerd, wordt het pakket naar die gebruiker gestuurd.

Nadat u klaar bent

Nadat een incidentpakket is gemaakt, kunt u het naar de autoriteiten of naar andere gebruikers sturen of het later bekijken met het rapport Incidenten.