Video-opties in Security Desk - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Wanneer u eenmaal vertrouwd bent met het gebruik van video in Security Center, kunt u in het dialoogvenster Opties op het tabblad Video aanpassen hoe het systeem video afhandelt.

Zoektijdopties

Selecteer de standaardwaarden bij het zoeken naar live video en afspeelvideo. Deze instellingen worden opgeslagen als onderdeel van uw gebruikersprofiel.
Offset afspelen
Als u een gebeurtenis in een tegel wilt bekijken, bepaalt deze waarde hoeveel seconden van de video wordt afgespeeld, voordat de gebeurtenis gebeurd is. De standaardwaarde voor de weergaveoffset is 15 seconden. U kunt de waarde van 0 tot 90 seconden instellen.
OPMERKING: Als de Tijd voor opname vóór een gebeurtenis in Config Tool een lagere waarde heeft dan de zoektijd, ontvangt u mogelijk geen video. Vraag uw beheerder wat de waarde is van de Tijd voor opname vóór een gebeurtenis.
Afspeelduur
Als u een gebeurtenis in een tegel bekijkt, bepaalt deze waarde hoeveel seconden van de video wordt afgespeeld. Als u de gebeurtenis exporteert, bepaalt deze waarde de lengte van de geëxporteerde videosequentie.
Achteruit/vooruit springen
Bepaalt de hoeveelheid tijd die een playback video-opname vooruit of achteruit springt wanneer u op Achteruit springen () of Vooruit springen ) in de camera-widget klikt.

Standaardopties

Selecteer de standaardwaarden bij het afspelen van video. Deze instellingen zijn van toepassing op het lokale Security Desk-werkstation voor alle gebruikers.
Livestream
Verzoeken van videostream wanneer u live video afspeelt.
Bron afspelen
Om de prioriteiten te geven van de videobron bij het aanvragen van het afspelen van video.
Overlays weergeven
Schakel deze optie in om video-overlays als standaard te tonen.

Videocacheopties

De videocache wordt gebruikt voor het cachen van videostreams die worden ontvangen door Security Desk. De afspeelvideo wordt opgeslagen voordat het afspelen begint, zodat er voldoende video wordt afgespeeld. De cache helpt de hertransmissie van video te beperken, biedt snellere toegang tot afspeelvideo, zorgt voor vloeiender achteruit afspelen en extra afspeelsnelheden. De cache wordt geleegd wanneer u Security Desk afsluit of wanneer u zich afmeldt.

Deze instellingen zijn van toepassing op het lokale Security Desk-werkstation voor alle gebruikers.

Cache locatie
Selecteer de locatie waar u wilt dat de cache moet worden opgeslagen. U kunt de standaardmap gebruiken die door Windows aangeboden wordt of uw eigen map specificeren.
Maximum grootte
Stel een grootte voor uw cache in.
Live video caching
Live videostreams worden gescheiden gecached van playback video. Wanneer de cachelocatie onbeschikbaar is, dan wordt de live video niet beïnvloed.
Cache wissen bij afmelding
Schakel deze optie in om de cache te wissen als u zich bij Security Desk afmeldt.
Cache nu wissen
Klik om de cache nu te wissen.

Geavanceerde instellingen

De geavanceerde video-instellingen zijn van toepassing op het lokale werkstation en zijn van invloed op Security Desk en Config Tool voor alle gebruikers.

OPMERKING: Nadat u de geavanceerde instellingsopties hebt gewijzigd, moet u Security Desk opnieuw starten.
Jitterbuffervertraging
De jitterbuffer voorkomt weergaveproblemen met de videostream veroorzaakt door netwerklatentie variaties en zorgt voor vloeiende video in het geval van onregelmatige frametransmissie van de bron. Het wordt aangeraden om de buffergrootte tot een minimum te houden om bijwerkingen te voorkomen zoals een tijdsverschil in PTZ-manipulatie of een grotere vertraging wanneer u begint met een videostream te bekijken.
Deinterlacing activeren
Selecteer deze optie om het grillige effect rondom de rechte lijnen tijdens beweging in geïnterlinieerde video streams te verminderen.
Degradatie van de videokwaliteit inschakelen
Selecteer deze optie om te voorkomen dat Security Desk teveel CPU op uw computer gebruikt door het verlagen van de framesnelheid van de video die weergegeven wordt. Wanneer de CPU hoger is dan 90%, dan verlaagt Security Desk de framesnelheid van de video die op het canvas wordt weergegeven, beginnend met videotegel nummer 1. MJPEG-videostreams worden teruggebracht tot 5 fps of lager, terwijl videostreams die andere typen compressie gebruiken, worden beperkt door alleen sleutelframes weer te geven. De videotegels waar deze optie betrekking op heeft, worden aangegeven met een knipperend pictogram (). Als u een video op de normale framesnelheid wilt herstellen, wist u de tegel en herstelt u de inhoud (klik in de tegelwidget en klik dan op ).
OPMERKING: Telkens wanneer u de inhoud op het canvas wijzigt, begint Security Desk opnieuw met het verlagen van de videoframesnelheid vanaf tegel 1.
Camerategel
Selecteer hoe camera's in tegels worden weergegeven.
Volledig beeld (omkaderd) weergeven
Zwarte stroken kunnen rond het beeld verschijnen als de hoogte-breedteverhouding van het beeld niet dezelfde is als die van de tegel.

Tegel vullen (gesneden)
Het videobeeld vult de tegel. Het beeld kan gesneden worden als de hoogte-breedteverhouding van het beeld niet dezelfde is als die van de tegel.

Audiomodus
Audiomodus selecteren.
Volduplex
U kunt praten en tegelijkertijd luisteren.
Halfduplex (push-to-talk)
Vereist dat u moet overschakelen tussen praten en luisteren. Wanneer u op de knop Spreken () in de camera-widget klikt, wordt de knop Luisteren () uitgeschakeld totdat u de knop Spreken loslaat. Halfduplex modus is noodzakelijk wanneer twee units aangesloten zijn of wanneer audio via digitale ingangen moet worden geregeld.
Type afspeelfilter (contextmenu)
Selecteer hoe Security Desk de afspeelbron aanvraagt die geselecteerd is door de gebruiker.
Streaming bron
(Standaard) De gebruiker selecteert de rol van waaruit de video wordt gestreamd. Security Desk vraagt alleen de servers die de geselecteerde rol hosten. Met deze optie kan de gebruiker onderbrekingen in de video zien als delen van het videoarchief zijn overgebracht (verplaatst) naar andere rollen.
Originele archiefbron
De gebruiker selecteert de rollen die de video oorspronkelijk hebben opgenomen. Security Desk vraagt alle rollen aan die een kopie hebben van de originele video die door de geselecteerde rol is opgenomen. Met deze optie ziet de gebruiker geen onderbrekingen in de video als delen van het videoarchief zijn overgebracht naar andere rollen.
Hardwareversnelling
Schakel deze optie in om Security Desk toe te staan om video decodering vanuit de hoofd-CPU naar de videokaarten te laden. Om te zien welke videokaarten op uw computer geïnstalleerd zijn, klikt u op Toon hardware-informatie. Er zijn ook tips voor het behalen van de beste videodecoderingsprestaties.
Optimalisering van de productieve tijd
Schakel deze optie in om de oproeptijd voor een groep camera's te verkorten. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld in Security Desk moet u een reeks camera's selecteren in de Cameralijst met oproeptijd. Security Desk streamt continu live video van de geselecteerde camera's en maakt snellere videotoegang mogelijk.
OPMERKING: Het inschakelen van deze functie belast het systeem, waardoor het bandbreedtegebruik op de redirector-servers en het extra streamverzoek op de Archiver-server toeneemt.
Video synchroniseren voor nieuwe taken
Zet deze optie aan om elke nieuwe taak te openen met de mogelijkheid om gesynchroniseerde video weer te geven, zoals Monitoring, Archieven, en Videobestandverkenner, waarbij de gesynchroniseerde videomodus standaard aan staat.