Het onderzoeken van gerapporteerde leesoperatiestatistieken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

U kunt snel leesoperatiestatistieken binnen een tijdbereik en een geografisch gebied onderzoeken met behulp van het leesstatistiekenrapport.

Wat u moet weten

Als u de resultaten van uw query in het canvas wilt bekijken, moet u weten hoe u ALPR-evenementen kunt monitoren in Security Desk.

Procedure

 1. Open op de homepage de taak Leesoperaties.
 2. Als u uw zoekopdracht wilt beperken tot een of meer specifieke gebieden, klikt u op het filter Regio en maakt u als volgt een of meer regio's op uw kaart:
  1. Klik op Overschakelen naar kaartmodus.
  2. Om een gebied te tekenen, zoals een rechthoek of een veelhoek, klikt u op Gebied tekenen en doet u het volgende:
   1. Klik op de kaart om het eerste eindpunt te maken en sleep de muisaanwijzer in de gewenste richting.
   2. Klik elke keer voor elk eindpunt dat u wilt maken.
   3. Klik op het eerste eindpunt om de polygoon te sluiten.
   Een genummerd Regio-kader wordt gemaakt.
  3. Regio's importeren met KML-bestanden:
   1. Klik op .
   2. Selecteer de gewenste KML-bestanden.
   3. Klik op Openen.
   OPMERKING: Geïmporteerde gebieden met binnengrenzen worden niet ondersteund. Bijvoorbeeld: als u een donutvormig gebied importeert, wordt de binnenste begrenzing automatisch opgevuld.
  4. Om de grootte van het gebied te wijzigen, versleept u de gewenste eindpunten.
  5. Om het gebied te verplaatsen, sleept u elk eindpunt naar de gewenste locatie.
  6. Maak desgewenst andere regio's.
  7. Selecteer de regio's van belang.
   Als u alle regio's wilt weergeven die u hebt gemaakt, klikt u op op het tabblad Filters.
 3. Stel de andere queryfilters voor uw rapport in. Kies een of meer van de volgende filters:
  Gebruikerspecifieke velden
  Beperk de zoekopdracht tot een vooraf gedefinieerd gebruikerspecifiek veld voor de entiteit. Dit filter wordt alleen weergegeven als voor de entiteit gebruikerspecifieke velden zijn gedefinieerd en als het gebruikerspecifiek veld toen het werd gemaakt of de laatste keer dat het werd geconfigureerd, zichtbaar voor u is gemaakt.
  Genereerde een treffer
  Inclusief leesoperaties die een treffer in het rapport hebben gegenereerd.
  Hit regels
  Selecteer de trefferregels die u in het rapport wilt opnemen.
  Nummerplaat
  Voer een volledig of gedeeltelijk nummerplaatnummer in. Zie voor het invoeren van meerdere kentekenplaten Een rapport filteren met meerdere nummerplaten
  ALPR-units - Patrollers
  Beperk de zoekopdracht tot Genetec Patroller™-units (inclusief al hun ingerichte ALPR-units) en ALPR-units die vaste Sharp-camera's op de Genetec Patroller™-unit vertegenwoordigen.
  Tijdstempel Offload
  De datum en tijd waarop Genetec Patroller™ de leesoperaties/treffers naar Security Center heeft verzonden.
  Regel
  Treffer regel die overeenkwam met de plaat die werd gelezen.
  Gebruikers
  Selecteer de Patroller-gebruikersnaam of de bovenliggende gebruikersgroepen van de Patroller.
 4. Klik op de kleine pijl rechts van de knop Rapport genereren en selecteer Rapportstatistieken genereren.
  De leesoperatietelling wordt vermeld in het rapportvenster.

Voorbeeld

Als u snel moet rapporteren hoeveel leesoperaties zich op een bepaald tijdstip in een bepaalde regio hebben voorgedaan, kunt u de regio en het tijdsbereik selecteren.