Credentials maken - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Met de taak Credentialbeheer kunt een nieuwe credential maken, de eigenschappen ervan configureren en de credential toewijzen aan een kaarthouder of bezoeker.

Wat u moet weten

 • In plaats van credentials handmatig te maken, kunt u ze importeren uit een CSV-bestand of uit de Active Directory van uw bedrijf. Voor meer informatie gaat u naar de Beheerdershandleiding van Security Center.
 • Zie "Mobiele credentials maken in de Mobile Credential Manager" in de beheerdershandleiding van Security Center voor informatie over het maken van mobiele credentials.

Procedure

 1. Klik in de taak Credentialeheer op Nieuwe credential maken ().
 2. Selecteer een van de volgende opties:
  Automatische invoer
  Presenteer de kaart aan een kaartlezer.
  Manuele invoer
  Handmatige invoer van de kaartgegevens. Gebruik deze methode als u geen kaartlezer bij u in de buurt hebt.
  PIN
  Een PIN-code aanmaken.
  Nummerplaat
  Voer het nummer van de nummerplaat van een kaarthouder in. Gebruik deze methode als een camera Sharp wordt gebruikt om een toegangsbarrière voor voertuigen te activeren. In dit geval kan de nummerplaat van het voertuig van de kaarthouder als credential worden gebruikt.
 3. Als u Automatische invoer selecteert, moet u een lezer (USB-lezer of een deur) selecteren en de kaart bij de lezer presenteren.
  Voer een van de volgende handelingen uit als u een smartcard-coderingslezer hebt ingesteld:
  • Als u een vooraf gecodeerde kaart wilt lezen, zet u de optie Coderen vóór registratie uit. Wanneer de led van de lezer groen wordt (gereed om te lezen), plaatst u de smartcard op de lezer. De led van de lezer wordt geel en vervolgens groen met een korte piep voordat deze wordt uitgeschakeld.
   Dialoogvenster voor automatische invoer in de taak Beheer van referenties met een STid USB-lezer geconfigureerd en de optie Coderen vóór registratie uitgeschakeld.
  • Als u op uw kaart een willekeurige 128-bits MIFARE DESFire-credential wilt genereren en coderen voordat u de kaart registreert, zet u de optie Coderen vóór registratie aan. Wanneer de led van de lezer rood wordt (klaar om te coderen), plaatst u de smartcard ongeveer 2 seconden op de lezer. De led van de lezer wordt geel en vervolgens groen met een korte piep voordat deze wordt uitgeschakeld. Als u een lange pieptoon hoort en de led rood blijft, probeert u het opnieuw.
   OPMERKING: Uw Security Center-licentie moet slimme kaartcodering ondersteunen.
   Dialoogvenster voor automatische invoer in de taak Beheer van referenties met een STid USB-lezer geconfigureerd en de optie Coderen vóór registratie ingeschakeld.
 4. Als u Handmatige invoer selecteert, moet u een kaartindeling selecteren, de vereiste gegevensvelden invoeren en op OK klikken.
  LET OP!:
  Voer uw kaartgegevens zorgvuldig in, want het systeem kan niet bevestigen of de gegevens die u hebt ingevoerd overeenkomen met een fysieke kaart of niet.
 5. Als u pincode selecteert, moet u het volgende doen:
  1. Voer de pincode in als een getalswaarde.
   OPMERKING: Zorg ervoor dat u het aantal cijfers dat door uw lezers wordt geaccepteerd, niet overschrijdt. Een typische lengte van een pincode is vijf cijfers. Maar sommige modellen accepteren maximaal 15 cijfers.
  2. Klik op OK.
 6. Als u Kentekenplaat selecteert, moet u het volgende doen:
  1. Voer het kenteken in.
   OPMERKING: U hoeft de spaties in het kenteken niet in te voeren. Het systeem behandelt "ABC123" en "ABC 123" als dezelfde plaat.
  2. Klik op OK.
 7. Voer in het veld Naam entiteit een naam in voor de credentialentiteit.
  De volgende schermregistratie is voor kaartcredentials. Het dialoogvenster ziet er anders uit als u pincode of kenteken-credentials hebt geselecteerd.

 8. Klik op het veld Behoort tot, selecteer een kaarthouder of bezoeker om de credential aan toe te wijzen en klik op OK.
  Als u geen credential toewijst, kunt u voor de betreffende kaarthouder of bezoeker geen activiteiten monitoren of activiteitenrapporten genereren.
 9. Stel in het gedeelte Status de status en activeringsperiode voor de credential in.
  Als de credential niet actief is, heeft de kaarthouder of bezoeker geen toegang tot enig gebied.
  Status
  Stel de credentialstatus in op Actief.
  Activatie
  Geeft de huidige datum weer.
  Vervaldatum
  Stel een vervaldatum in voor de credential:
  Nooit
  De credential vervalt nooit.
  Specifieke datum
  De credential vervalt op een specifieke datum en tijd.
  Verval instellen bij eerste gebruik
  De credential vervalt na een bepaald aantal dagen na het eerste gebruik.
  Wanneer niet in gebruik
  De credential vervalt als deze gedurende een bepaald aantal dagen niet is gebruikt.
 10. Als voor credentials aangepaste velden zijn gedefinieerd, zoals fabrikant, kaartmodel, enzovoort, voert u de aangepaste gegevens van de credential in onder het aangegeven gedeelte.
 11. (Optioneel) Klik op het gedeelte Geavanceerd en configureer de volgende credentialeigenschappen:
  1. Typ in het veld Beschrijving een beschrijving van de credential.
  2. Wijs de credential toe aan een partitie.
   Partities bepalen welke gebruikers van Security Center toegang hebben tot deze entiteit. Alleen gebruikers die toegang tot de partitie hebben gekregen, kunnen de credential zien.
 12. (Optioneel) Selecteer een badgesjabloon als de credential een kaartcredential is (geen pincode).
  1. Klik in de rechterbenedenhoek van het dialoogvenster met credentialdetails op de afbeelding van de badge.
  2. Selecteer een badgesjabloon, en klik vervolgens op OK.
   Badgesjablonen worden gemaakt in Config Tool. Voor informatie zie de Security Center Beheerdershandleiding.
   Een afdrukvoorbeeld van de badge wordt getoond, met gegevens die overeenkomen met de credential.
   OPMERKING: De badgesjabloon blijft aan de credential gekoppeld, zelfs als u de credential van een kaarthouder of bezoeker intrekt.
 13. Klik in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster met credentialdetails op Badge afdrukken om de badge af te drukken.
 14. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de credential, klikt u op Opslaan.

Resultaten

De nieuwe credential wordt toegevoegd aan de lijst in de taak Credentialbeheer.

Nadat u klaar bent

Als u een credential wilt wijzigen, selecteert u de credential in de lijst en klikt u op Aanpassen ().